”Överväg ett förbud mot att gentesta barn”

26 januari 2020
Svenska Dagbladet

Föräldrar kan idag fritt köpa gentester på nätet för sina barn. Men sådana tester bör skjutas upp till dess barnet själv har möjlighet att ta ställning till frågan. Det skriver företrädare för Statens medicinsk-etiska råd.

Länk till ursprungsartikeln