”Papperslösa har rätt till transplantation”

22 november 2020
Svenska Dagbladet

Varje människa har samma rätt till vård oavsett kön, etnicitet, social ställning eller nationalitet. Därför har även vuxna asylsökande och papperslösa rätt till organtransplantation i Sverige, skriver företrädare för Smer.

Länk till ursprungsartikeln