PC Jersild: Pandemin har föga med dödshjälp att göra

25 november 2020
Dagens Nyheter

Att använda begreppet ”dödshjälp” om äldrevårdens prioriteringar under covidpandemin är fullkomligt felaktigt. Dödshjälp innebär per definition att patienten frivilligt ber om hjälp att få dö, skriver PC Jersild i sin replik till Johan Frostegård.

Länk till ursprungsartikeln