PM avslöjar: Beslut hindrade äldre på boenden att få sjukhusvård

11 november 2020
Dagens Nyheter

Beslut om att ingen av de äldre skulle få sjukhusvård för covid-19 togs på två av tolv tillfrågade äldreboenden, visar ett PM från Stockholms stad där läkarinsatser utvärderats. På flera äldreboenden dök ingen läkare upp på två månader under pandemins dittills värsta fas – och sjuksköterskor beskriver tunga beslut i ensamhet.

Länk till ursprungsartikeln