Polske ärkebiskopen: ”Kyrkan utgör inte lagen”

26 oktober 2020
Omni

Demonstranterna i Polen riktade i går sin ilska mot den katolska kyrkan. Det eftersom de menar att kyrkans stora inflytande på landets politiker ligger bakom planerna på att skärpa abortlagarna ytterligare.

Länk till ursprungsartikeln