Professor: Vården av äldre med covid-19 är dödshjälp

26 maj 2020
Världen idag

Många äldre med covid-19 dör i onödan, anser geriatrikprofessor Yngve Gustafson. Detta sker på grund av den ”palliativa vårdfilosofi” som har funnits inom äldrevården under lång tid, menar han. Han talar om snabba beslut om palliativ vård utan noggrann undersökning.

Länk till ursprungsartikeln