Rapport: Abort kan leda till mental ohälsa

03 mars 2020
Världen idag

Flera studier visar att abort är en riskfaktor för att utveckla mental ohälsa och signifikant länkad till bland annat ångest, depression och missbruksproblematik. Det skriver prolife-organisationen Människovärde i en ny rapport där man menar att riskerna för kvinnan tonas ned i svensk debatt.

Länk till ursprungsartikeln