”Rätten till fri och säker abort ska vara universell”

28 september 2020
Dagens Medicin

Den 28 september är det den internationella dagen för säkra aborter, International Safe Abortion Day. Varje år genomförs ungefär 73 miljoner aborter (både säkra och osäkra) enligt en nyligen publicerad rapport i The Lancet, 1 september. Osäkra aborter står för 5 till 13 procent av mödradödligheten per år enligt världshälsoorganisationen WHO.

Länk till ursprungsartikeln