Regering förlorade strid om fosterdiagnostik

26 maj 2020
Ttela

Det norska stortinget har röstat ja till äggdonation och nya regler för fosterdiagnostik. Beslutet är ett bakslag för regeringen och barn- och familjeminister Kjell Ingolf Ropstad kallar det "ett stort steg bakåt för jämlikheten".

Länk till ursprungsartikeln