Regeringen lägger fram förslag för fler organdonationer

09 november 2020
Läkartidningen

Nu överlämnar regeringen en proposition om nya regler för organdonation till riksdagen. Bland annat föreslås att anhörigvetot tas bort. Samtidigt får Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga hinder för organdonation i vården.

Länk till ursprungsartikeln