RFSU: Beslutet en seger för den svenska sjukvården

12 mars 2020
FPlus

RFSU säger i ett uttalande att dagens beslut från Europadomstolen att inte pröva om det är diskriminering i fallet om de svenska barnmorskorna är ”en seger för svensk sjukvård och för Europas alla kvinnor”.

Länk till ursprungsartikeln