”Risken för etisk glidning är en realitet”

23 april 2020
Svenska Dagbladet

Dessvärre har den senaste veckans händelser gett oss rätt i vår oro för en etisk glidning i sjukvården. Det skriver företrädare för Svenska Läkaresällskapet i en slutreplik.

Länk till ursprungsartikeln