”Sjukvården ska stå i livets tjänst – inte i dödens”

23 juli 2020
Svenska Dagbladet

Ingen vårdsökande ska behöva tvivla på att läkaren har för avsikt att ”aldrig skada, om möjligt bota, ofta lindra, alltid trösta”, som läkareden uttrycker det. Det skriver fyra debattörer i en slutreplik.

Länk till ursprungsartikeln