Smer: Fuska inte med den etiska diskussionen om AI

31 mars 2020
Läkartidningen

Artificiell intelligens (AI) börjar få plats i sjukvården. Och med den kommer många svåra frågeställningar. Nu publicerar Statens medicinsk-etiska råd en skrift med förhoppningen att starta en etisk diskussion, inte minst bland beslutsfattarna.

Länk till ursprungsartikeln