Smer vill stärka vården av unga med könsdysfori

13 augusti 2020
Läkartidningen

Både forskningen och vårdens kapacitet att ta emot unga med könsdysfori måste stärkas. Det skriver Statens medicinsk-etiska råd (Smer) i ett brev till Socialdepartementet. Man varnar också för att nationella könsdysforiregistret riskerar nedläggning.

Länk till ursprungsartikeln