Statistik saknas för medicinska aborter

13 augusti 2020
Sveriges Radio

Det finns inget statistiskt säkert register över antalet aborter som utförs med läkemedel. Endast läkardiagnoser registreras i Patientregistret, och medicinsk abort utförs i regel av barnmorskor.

Länk till ursprungsartikeln