Stor skillnad i hur migranter ser på abort och äktenskap

04 september 2020
Världen idag

Synen på abort, homosexualitet och sex före äktenskapet skiljer sig generellt åt mellan migranter och övriga svenskar. Det kan utläsas av en mycket omfattande enkätstudie om bland annat värderingsfrågor, skriver forskaren Bi Puranen i tidningen Kvartal.

Länk till ursprungsartikeln