Strid om abortlagen i Polen

29 oktober 2020
Signum

Hela Europa brottas just nu med en massiv uppgång av nya smittfall och en andra våg av coronapandemin är ett faktum. Land efter land ute på kontinenten inför allt strängare restriktioner och överväger lock down. Samtidigt ser vi hur den långvariga isoleringen påverkat människor som börjar ifrågasätta de beslut som tas av makthavarna. Missnöje visas på olika sätt, inte minst genom strejker, vilket knappast dämpar smittspridningen.

Länk till ursprungsartikeln