»Svårt när läkare inte kan följa sin etiska kompass«

03 juni 2020
Läkartidningen

Med coronapandemin har risken för etisk stress ökat. Madhuri Gogineni, överläkare inom palliativ vård och ledamot i flera etiska råd, tror att ovisshe­ten är svårast. »Vi har ingen vetenskaplig grund att luta oss mot – samtidigt förväntas vi som läkare ha svar.«

Länk till ursprungsartikeln