Svensk läkare: Jag vill få hjälp att dö i lugn och ro

03 september 2020
Läkartidningen

Läkarassisterat döende är en fråga om frihet och självbestämmande och borde tillåtas i Sverige. Det menar läkaren Elisabet Abelin-Norell, som själv planerar att avsluta sitt liv i Schweiz i nästa vecka.

Länk till ursprungsartikeln