Svenska skattepengar går till abortimperialism i Afrika

23 maj 2020
Världen idag

Den svenska biståndspolitiken fortsätter att prioritera påverkansarbete för att förändra andra länders abortlagstiftning. I flera afrikanska länder bedrivs nu ett forskningsprojekt i syfte att få beslutsfattare att legalisera abort. Det hela finansieras av den svenska biståndsmyndigheten Sida.

Länk till ursprungsartikeln