Sveriges kristna råd: Nekad behandling väcker frågor om värderingar

29 juni 2020
Dagens Nyheter

 Hanne Kjöllers kolumn på ledarsidan kräver kommentarer, skriver presidiet för Sveriges kristna råd.

Länk till ursprungsartikeln