Telefonväkteri om dödshjälp - Hur vill du dö?

24 september 2020
Sveriges Radio

I vårt tredje program om dödshjälp vill vi att lyssnarna ringer in och berättar om sina egna tankar, berättelser och erfarenheter om livets slutskede och döden.

Länk till ursprungsartikeln