Tillgång till abort hotas av coronapandemin

25 mars 2020
MyNewsdesk Sweden

När gränser stängs, resor förbjuds och vi blir allt mer isolerade blir det svårare att få abortvård. Ottar rapporterar om ett oroväckande läge som utvecklas nu, i Europa och USA.

Länk till ursprungsartikeln