Torbjörn Tännsjö får Smers etikpris

10 december 2020
Läkartidningen

Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi, har tilldelats Statens medicinsk-etiska råds etikpris 2020.

Länk till ursprungsartikeln