Tro och vetenskap står inte i konflikt med varandra

07 oktober 2020
Dagen

Det förefaller som om de ateistiska företrädarna för Humanisterna i Sverige har tagit miste i sin förhoppning att tro och religion kommer att försvinna i ett modernt, rationellt och vetenskapsorienterat samhälle, skriver Ivar Gustafsson och Per Eriksson.

Länk till ursprungsartikeln