Troskongregationen betonar det mänskliga livets helgd

22 september 2020
Signum

Det krävs en helhetssyn på ämnet vård och omsorg vid livets slut eller vid kritiska faser i livet. Det förklarade prefekten för Troskongregationen i Vatikanen, kardinal Luis Ladaria Ferrer, på tisdagen i en intervju med Vatican News, med anledning av presentationen av dokumentet Samaritanus bonus. Troskongregationen under ledning av Ladaria hade varit ansvaret för att utarbeta det 32 sidor långa brevet, som klart uttalar sig mot varje form av eutanasi och assisterat självmord.

Länk till ursprungsartikeln