Trump återinförde Global gag rule – Vad hände sen?

20 mars 2020
Globalportalen

År 2017 när Donald Trump blev president så bestämde han sig för att sin första dag återinföra the Global Gag rule. Lagen innebär att han drar in allt amerikanskt bistånd till organisationer som arbetar för aborträtten. Detta skulle i sin tur leda till fler osäkra aborter och som redan i dagsläget tar 47 000 kvinnors liv världen över varje år.

Länk till ursprungsartikeln