Undersköterskor: Här stämmer inte den mörka medie­bilden av äldrevården

27 maj 2020
Dagen

De har tvingats se flera av sina vårdtagare avlida i sviterna av corona. De har nödgats sköta sina arbetsuppgifter iförda klaustrofobiska plastdräkter och har båda själva insjuknat i covid-19. Ändå är det ljuset som dominerar undersköterskorna Lisa Gustafssons och Cherin Mehhos berättelser från den svåraste krisen i deras arbetsliv.

Länk till ursprungsartikeln