USA:s högsta domstol stoppar Louisianas abortlag

29 juni 2020
Dagens Nyheter

USA:s högsta domstol har slagit fast att en lag, som kraftigt skulle begränsa möjligheten att göra abort i Louisiana, går emot konstitutionen. Domen föll med fem röster mot fyra, och innebär att den konservative chefsdomaren John Roberts för tredje gången på kort tid röstat åt mer liberalt håll.

Länk till ursprungsartikeln