Utredning av kandidater för transplantation varierar stort

21 februari 2020
Läkartidningen

Stora skillnader i psykosocial och psykiatrisk bedömning vid landets transplantationscentrum, visar intervjustudie.

Länk till ursprungsartikeln