Utredning tillsätts för att överväga utökade möjligheter att göra utländska föräldraskap gällande i Sverige - Regeringen.se

28 februari 2020
Regeringen

Den föräldraskapsrättsliga lagstiftningen ska fungera, även för regnbågsfamiljer. Regeringen har därför i dag beslutat att tillsätta en utredning med uppdraget att se över hur utländska föräldraskap i större utsträckning kan erkännas i Sverige.

Länk till ursprungsartikeln