Vad anser L om yrkesförbud för barnmorskor?

11 januari 2020
Södermanlands Nyheter

Insändare ”Vi accepterar inte godtycke i vården” skriver tre ledande Liberala politiker i en debattartikel den 19/12. I artikeln nämner man ett antal exempel, mer eller mindre jämförbara. Främst gäller det dock frågan om barnmorskor ska tvingas medverka vid aborter i strid med sitt samvete. Om de inte ställer upp drabbas de av yrkesförbud vid anställning. Jag tar därför här upp detta konkreta fall.

Länk till ursprungsartikeln