Vanans makt är lika farlig i Sverige som i Holland

24 november 2020
Världen idag

Vanans makt är stor, tillvänjningens makt är farlig. Människans förmåga att vänja sig vid nya förutsättningar är en central förklaring till utveckling och framåtskridande. Men det är också en förklaring till att utvecklingen många gånger gått i katastrofal riktning.

Länk till ursprungsartikeln