Vårdvägran hör inte hemma i Sverige

17 mars 2020
Norran

Europadomstolens ställningstagande är lika välkommet som det är viktigt. För det här handlar om så mycket mer än bara två barnmorskors kamp för att kunna vårdvägra. Det handlar också om att att den som söker sig till abortvården inte ska behöva riskera möta personal som ifrågasätter deras val och rätt till vård.

Länk till ursprungsartikeln