4 av 10 läkare positiva till legalisering av dödshjälp

24 maj 2021
Läkartidningen

Enligt en enkätundersökning från Läkarförbundet är 40 procent av läkare positiva till legalisering av dödshjälp. Samtidigt är en stor del osäkra. Resultaten föranleder en mer ödmjuk inställning hos förbundet när det gäller en utredning av dödshjälp, enligt etikrådets ordförande Torsten Mossberg.

Länk till ursprungsartikeln