Abort ur en katolsk barnläkares perspektiv

14 februari 2021
Signum

Abort tas ofta upp i medierna i olika sammanhang, så även de senaste veckorna. När något land i världen förändrar sin abortlagstiftning – nyligen i Argentina till exempel – uppmärksammas det också i Sverige. I nyhetsrapporteringen vinklas ofta legalisering av abort okritiskt positivt, medan begränsningar av den lagliga aborten rapporteras som ett bakslag för kvinnors rättigheter. Senaste veckan har det handlat om Polens (mitt hemlands) beslut att faktiskt begränsa en redan väldigt strikt abortpolitik.

Länk till ursprungsartikeln