”Aborter bör kunna genomföras i hemmet”

23 februari 2021
Svenska Dagbladet

Vissa av abortlagens formuleringar har blivit föråldrade och närmast begränsar möjligheten till abort i dag, inte minst under en pandemi. En snabb lagändring behövs, skriver flera debattörer.

Länk till ursprungsartikeln