Aborterna fortsätter minska bland unga

14 september 2021
Sveriges Radio

Aborterna i Sverige fortsätter att minska och framförallt bland tonåringar, där siffrorna halverats sedan 2010 i åldersgruppen 15-19 år, enligt statistik från Socialstyrelsen.

Länk till ursprungsartikeln