Abortförbud prövas i Högsta domstolen

17 maj 2021
Sveriges Radio

I USA ska Högsta Domstolen ta upp ett fall som kan komma att få stor betydelse för den mycket polariserande frågan om abort i landet.

Länk till ursprungsartikeln