Abortfrågan gör sig bäst utanför åsiktskorridoren

30 januari 2021
Bulletin

Å ena sidan kvinnans rätt till sin kropp och hälsa. Å andra sidan det ofödda, blivande barnets, rätt till liv. Oavsett var man landar i frågan går det inte att förneka att det finns goda argument för respektive hållning.

Länk till ursprungsartikeln