Abortmotståndare kraftsamlar i USA

10 oktober 2021
Sveriges Radio

Texas införde nyligen landets strängaste abortlag, förbud efter vecka sex. Lagen har stoppats och återinförts, och slaget om abort är inte över.

Länk till ursprungsartikeln