Aborträtten hotad – riksdagsgrupp enad i kampen för allas rätt till sin kropp

28 september 2021
Värnamo

Idag är det den internationella dagen för allas rätt till säker abort. Vi, riksdagens tvärpolitiska grupp för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), står enade över de partipolitiska gränserna i kampen för abort. Vi kommer att göra allt vi kan för att rätten till säker abort stannar kvar på den svenska och den internationella dagordningen.

Länk till ursprungsartikeln