Allt färre barn med Downs föds i Europa

12 januari 2021
Världen idag

Det förväntade antalet barn som föddes med Downs syndrom i Europa minskade med hälften mellan 2011 och 2015. Detta enligt en vetenskaplig artikel i tidskriften European Journal of Human Genetics. Minskningen förklaras med en ökad användning av fosterdiagnostik.

Länk till ursprungsartikeln