Amanda Broberg: En riksnorm behövs i förlossningsvården

17 december 2021
Nya Wermlands-Tidningen

Det ensidiga fokuset på preventivmedel, aborter och att förhindra oplanerade graviditeter har sannolikt lett till ett kunskapsunderskott om hur par ska göra för att faktiskt bli med barn, skriver Amanda Broberg.

Länk till ursprungsartikeln