Annika Borg: Ett samhälle kan inte tillåta dödshjälp

26 maj 2021
Bulletin

Det är alarmerande att svenska läkare har fått en mer positiv syn på dödshjälp under pandemin. I en tid då gamla och svaga patienter undantagits från individuell läkarbedömning och Ivo kritiserat vården i livets slutskede.

Länk till ursprungsartikeln