Apropå! Svårigheten att värdera livskvalitet

29 mars 2021
Läkartidningen

Debatten om eutanasi blossar upp med jämna mellanrum. Jag saknar dock en diskussion om problematiken kring så kallade livstestamenten (även kallat vårddirektiv). Frågan är viktig, särskilt då jag av egen erfarenhet vet att det inte är ovanligt att patienter med terminal sjukdom som exempelvis ALS ändrar sin tidigare uttryckta önskan om att inte bli föremål för livsuppehållande behandling strax innan förmågan att kommunicera upphör.

Länk till ursprungsartikeln