Att prata om aborter ska som vanligt tystas

21 januari 2021
Aftonbladet

REPLIK. Att minska antalet aborter i världen är ett eftersträvansvärt mål – det borde varenda kvinnorättskämpe kunna skriva under på. Att genomföra en abort är påfrestande, både fysiskt och emotionellt.

Länk till ursprungsartikeln