”Barnmorskorna är fler men har inte tid”

06 november 2021
Svenska Dagbladet

Barnmorskorna är fler än någonsin, men har inte tid för födande kvinnor. Förlossningskrisen beror på strukturfel snarare än resursbrist, skriver Kajsa Dovstad, välfärds­ansvarig på Timbro.

Länk till ursprungsartikeln