Bristande stöd vid assisterad befruktning för ensamstående

10 juni 2021
Psykologtidningen

Ensamstående kvinnor som väljer assisterad befruktning har ofta behov av psykologiskt stöd. Men det saknas ofta inom landstingens reproduktionsvård visar en intervjustudie i Lund/Malmö. Kvinnans upplevelse av behandlingen påverkas i stor utsträckning av hennes soloposition och huruvida behandlingen leder till graviditet.


Länk till ursprungsartikeln